Projekt Akredytacji Erasmus+

w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śl.

Rekrutacja

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 4 im. Piotra Latoski ogłasza rekrutację kandydatów do wyjazdu 1 grupy uczniów klas technikum na praktyki zagraniczne do Irlandii z PROJEKTU AKREDYTACJI ERASMUS+.

Wyjazd planowany jest na kwiecień bieżącego roku (dokładny termin zostanie podany).
Warunki uczestnictwa są podane w regulaminie rekrutacji. W wyjeździe weźmie udział 10-osobowa grupa uczniów klas 3 i 4, którzy posiadają paszport covidowy i spełnią wymagania zawarte w regulaminie.