Projekt Akredytacji Erasmus+

w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śl.

O projekcie

Projekt Akredytacji Erasmus+ w Zespole Szkół nr 4 im. Piotra Latoski ma ne celu:
– Doskonalenie umiejętności uczniów w zawodach technika mechatronika i logistyka w
Zapewnione działanie z koncepcją rozwoju „Przemysł 4.0”.
– Rozwój umiejętności uczniów w zawodach technika eksploatacji portów i terminali oraz technika
 lotniskowych służb operacyjnych w ramach obsługi technicznej udostępnieniach i śladów w UE.
– Rozwój umiejętności i umiejętności praktycznych uczniów w zawodzie technika realizacji osiągania i nagłośnień z
myślą o planowaniu i prowadzeniu działalności w kontekście organizacyjno-eventowej.
– Nabycie przez uczniów wiedzy na temat pracy firm wg koncepcji „Przemysł 4.0 i nowych kompetencji w zakresie praktycznej wiadomości z tą koncepcją.
– Ocena sprawności: adekwatnie, rozwój i rozwój, realizacja, kreatywność
innowacji, przedsiębiorczości, zmysłu kompetencji i kompetencji językowych.
– Zwiększenie tolerancji szkoły na wielokulturowość i wielojęzyczność, komunikaty wartości
– Włączenie i udział w życiu demokratycznym w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu.